Услуге

Верификација железничких структурних подсистема према националним железничким техничким прописима

Опис поступка:

Сходно одредбама члана 17 Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), ТОК-КОНТРОЛ доо издаје сертификат о верификацији подсистема или његовог дела. У овом поступку проверава се и потврђује да подсистем испуњава основне захтеве и да је у складу са националним железничким техничким прописима.

У постуку се проверава подсистем у следећим фазама:

 • пројектовање;
 • изградња подсистема, укључујући посебно грађевинске радове, производњу, склапање саставних делова, подешавање целог подсистема;
 • коначно испитивање подсистема.

Захтев за добијање сертификата о верификацији структурног подсистема садржи:

 1. пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца захтева;
 2. идентификацију и име лица које је овлашћено да представља подносиоца захтева;
 3. назив и опис структурног подсистема, захтевани модул/комбинацију модула за
  верификацију структурног посистема,
 4. назив техничког прописа на основу ког се тражи верификација, укључујући и
  број службеног гласила у коме је тај пропис објављен и
 5. почетну техничку документацију потребну за верификацију структурног подсистема, која се прилаже уз захтев.

Модули за верификацију структурних подсистема:

Infrastruktura

Инфраструктура

Детаљније
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Детаљније
Железничка возила – теретна кола

Железничка возила – теретна кола

Детаљније

НАПОМЕНА:
Подносилац захтева бира модул/комбинацију модула који ће се применити за верификацију структурног подсистема.