Услуге

Подсистем контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Модули који се могу применити за верификацију:

Модули/
комбинација
модула
Назив модула
SGВерификација на основу верификације јединице
SB + SDИспитивање типа +
Верификација на основу система управљања квалитетом производног
процеса
SB + SFИспитивање типа +
Верификација на основу верификације производа
SH1Верификација на основу потпуног система управљања квалитетом са испитивањем пројекта

Врати се на верификацију железничких структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.