Услуге

Остале услуге које пружа ТОК КОНТРОЛ доо

Услуге у оквиру система за управљање безбедношћу

  1. Доношење и ажурирање интерних аката система за управљање безбедношћу
  2. Учешће у периодичним интерним контролама система за управљање безбедношћу
    управљача инфраструктуре и железничког превозника

Услуге у оквиру функција одржавања

  1. Услуге у оквиру функције развоја одржавања
  2. Услуге у оквиру функције управљања одржавања возног парка

Доношење и ажурирање интерних аката код власника индустријске железнице и
власника односно корисника индустријског колосека