Референце

Извештаји о оцени безбедности

Редни бројНазив правног лица коме је издат извештајНазив значајне промене за коју се издаје извештајБрој извештајаДатум издавања
1.Метанолско сирћетни комплекс а.д., Бечејски пут 3, Кикинда, РепубликаСрбијаМодификација плана одржавања кола - цистерни серије - подсерије 7977 продужењем рока редовнеоправке са 5 на 8 година
ИЗ - 01.0/04.2010.04.2020.
2.Метанолско сирћетни комплекс а.д., Бечејски пут 3, Кикинда, РепубликаСрбијаМодификација плана одржавања кола - цистерни серије - подсеријa 7848, 7849 и 7962 продужењем рока редовне оправке са 5 на 8 годинаИЗ - 02.0/04.2030.04.2020.
3.Метанолско сирћетни комплекс а.д., Бечејски пут 3, Кикинда, РепубликаСрбијаМодификација плана одржавања кола - цистерни серије - подсеријa 7937 и 7993 продужењем рока редовне оправке са 5 на 8 година
ИЗ - 03.0/11.2024.11.2020.
4.Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, Немањина 6, Република Србија
Уградња еластомера на вучно-одбојним уређајимаИЗ - 01.0/03.2109.03.2021.
5.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене:
- структурног подсистема инфраструктура,
- структурног подсистема енергија,
- структурног подсистема контрола, управљање и сигнализација – пружни део,
- функционалног подсистема регулисање и управљање саобраћајем,
на деоници Београд Центар – Нови Сад (улазна скретница), пруге (Београд Центар) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), за брзину до 200 km/h – у оквиру Система за управљање безбедношћу
ИЗ.ОБ-01.0/03.2210.03.2022.
6.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене структурног подсистема инфраструктура на деоници Београд Центар – Нови Сад (улазна скретница), пруге (Београд Центар) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) за брзину до 200 km/hИЗ.ОБ-02.0/03.2210.03.2022.
7.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене структурног подсистема енергија на деоници Београд Центар – Нови Сад (улазна скретница), пруге (Београд Центар) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) за брзину до 200 km/hИЗ.ОБ-03.0/03.2210.03.2022.
8.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене структурног подсистема контрола, управљање и сигнализација – пружни део на деоници Београд Центар – Нови Сад (улазна скретница), пруге (Београд Центар) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) за брзину до 200 km/hИЗ.ОБ-04.0/03.2210.03.2022.
9.Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности за примену процеса управљања ризиком промене која се односи на измењене услове експлоатације на деоници Београд Центар – Нови Сад (улазна скретница), пруге (Београд Центар) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) за брзину до 200 km/h – у оквиру Система за управљање безбедношћуИЗ.ОБ-05.0/03.2210.03.2022.
10.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Балканска 13, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44Извештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене продужења рока редовне оправке електричне локомотиве 443-03 на индустријској железници огранак ТЕНТИЗ.ОБ-06.0/03.2229.03.2022.
11.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Балканска 13, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44Извештај о оцени безбедности правилне примене процеса управљања ризиком промене продужења рока редовне оправке електричне локомотиве 443-08 на индустријској железници огранак ТЕНТИЗ.ОБ-07.0/03.2229.03.2022.
12.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене поступка управљања ризицима реконструкције и модернизације структурног подсистема инфраструктура, на прузи 201 Суботица – Хоргош – државна граница - (Röszke)ИЗ.ОБ-08.0/07.2229.07.2022.
13.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене поступка управљања ризицима реконструкције и модернизације структурног подсистема енергија, на прузи 201 Суботица – Хоргош – државна граница - (Röszke)ИЗ.ОБ-09.0/07.2229.07.2022.
14.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене поступка управљања ризицима реконструкције и модернизације структурног подсистема контрола, управљање и сигнализација – пружни део, на прузи 201 Суботица – Хоргош – државна граница - (Röszke)ИЗ.ОБ-10.0/07.2229.07.2022.
15.Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије “, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности правилне примене поступка управљања ризицима промене функционалног подсистема регулисање и управљање саобраћајем, коју представља реконструкција и модернизација пруге 201 Суботица – Хоргош – државна граница - (Röszke)ИЗ.ОБ-11.0/07.2229.07.2022.
16.Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности измене рокова одржавања железничких возила (вучних возила и путничких кола) уврштених у возни парк “Србија Воз“ а.д. БеоградИЗ.ОБ-01.0/09.2308.09.2023.
17.Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, 11000 Београд, Немањина 6, Република СрбијаИзвештај о оцени безбедности управљање ризиком превоза путника у ЕМВ серије 412/416 код којих је извршено продужење рока редовне оправкеИЗ.ОБ-02.0/09.2308.09.2023.

Сертификати о усаглашености елемената структурних подсистема према националним прописима

Редни бројНазив правног лица коме је издат сертификатНазив исправеБрој сертификатаДатум издавањаРок важења
1.ИНСТИТУТ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДОО Волгина 15 11060 БеоградСертификат о испитивању типа командно контролни део уређаја путног прелаза: XSAFE 2.0 произвођача Efacec Engenharia e Sistems S.A. из Португала, према Модулу “CB”СФ.ИТ-01.0/06.2104.06.2021.5 (пет) година
2.“SIGNALING” d.о.о, Војводе Степе 496/Е, 11000 Београд


Сертификат о испитивању типа производа - уређај за детекцију воза TDR14 произвођача “АLTPRO” d.о.о., из Републике Хрватске, према Модулу “CB”СФ.ИТ-04.0/09.2116.09.2021.5 (пет) година
3.“SIGNALING” d.о.о, Војводе Степе 496/Е, 11000 Београд
Сертификат о испитивању типа производа - уређај за мерење прегрејаности лежишта осовина типа FUES-EPOS произвођача Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH,
према Модулу “CB”
СФ.ИТ-06.0/09.2128.09.2021.5 (пет) година
4.ИМП-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДОО
Волгина 15
11060 Београд
Сертификат о испитивању типа производа – Дигитална радио-диспечерска централа – D-RDC произвођача ИМП-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДОО Београд, према Модулу “CB”СФ.ИТ-07.0/10.2126.10.2021.5 (пет) година
5.Огранак БАЛКАНТЕЛ ЛТД Ниш
Таковска 8
18000 Ниш
Сертификат о испитивању типа производа – Систем за контролу одсека бројачима осовина ЕССО-М (ЕРКФ.665251.003) произвођача Научно-производни центар „ПРОМЕЛЕКТРОНИКА“, Јекатеринбург, Русија, према Модулу “CB”СФ.ИТ-02.0/11.2101.11.2021.5 (пет) година
6.Огранак БАЛКАНТЕЛ ЛТД Ниш
Таковска 8
18000 Ниш
Сертификат о испитивању типа производа – Универзални детектор точка ДКУ (ЕРКФ.665252.002-03) произвођача Научно-производни центар „ПРОМЕЛЕКТРОНИКА“, Јекатеринбург, Русија, према Модулу “CB”СФ.ИТ-03.0/11.2101.11.2021.5 (пет) година
7.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о испитивању типа производа - кола - цистерна серије Zaes (7993) фабрички број 26693, произвођача МЕТАЛСКИ КОМБИНАТ „Н.Х. ЖИВАН МАРИЧИЋ, ООУР-ВАГОНОГРАДЊА“ (ФВК-Краљево), запремине 65 m3,
према Модулу “SB”
СФ.ИТ-05.0/12.2101.12.2021.

5 (пет) година
8.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о испитивању типа производа - кола-цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26679, произвођача МЕТАЛСКИ КОМБИНАТ „Н.Х. ЖИВАН МАРИЧИЋ, ООУР-ВАГОНОГРАДЊА“ (ФВК-Краљево), запремине 65 m3,
према Модулу “SB”
СФ.ИТ-05.1/12.2101.12.2021.

5 (пет) година
9.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26674, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.0/01.2228.01.2022.5 (пет) година
10.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26675, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.1/01.2228.01.2022.5 (пет) година
11.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26676, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.2/01.2228.01.2022.5 (пет) година
12.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26677, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.3/01.2228.01.2022.5 (пет) година
13.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26678, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.4/01.2228.01.2022.5 (пет) година
14.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26679, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.5/01.2228.01.2022.5 (пет) година
15.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26680, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.6/01.2228.01.2022.5 (пет) година
16.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26681, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.7/01.2228.01.2022.5 (пет) година
17.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26682, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.8/01.2228.01.2022.5 (пет) година
18.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26683, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.9/01.2228.01.2022.5 (пет) година
19.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26684, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.10/01.2228.01.2022.5 (пет) година
20.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26685, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.11/01.2228.01.2022.5 (пет) година
21.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26686, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.12/01.2228.01.2022.5 (пет) година
22.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26687, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.13/01.2228.01.2022.5 (пет) година
23.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26688, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.14/01.2228.01.2022.5 (пет) година
24.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zas (7966) фабрички број 26689, према Модулу "SF"СФ.ВР-01.15/01.2228.01.2022.5 (пет) година
25.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zaes (7993) фабрички број 26690, према Модулу "SF"СФ.ВР-02.0/01.2228.01.2022.5 (пет) година
26.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zaes (7993) фабрички број 26691, према Модулу "SF"СФ.ВР-02.1/01.2228.01.2022.5 (пет) година
27.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zaes (7993) фабрички број 26692, према Модулу "SF"СФ.ВР-02.2/01.2228.01.2022.5 (пет) година
28.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Мике Стојановића 15
37000 Крушевац
Сертификат о верификацији структурног подсистема – возна средства – кола цистерна серије Zaes (7993) фабрички број 26693, према Модулу "SF"СФ.ВР-02.3/01.2228.01.2022.5 (пет) година
29.Телеспарк д.о.о. Владимира
Поповића 32/28, 11070 Нови
Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Диспечерски железнички систем SI3000 и уређај за снимање разговора VRS произвођача ISKRATEL,
телекомуникацијски системи
д.о.о. Крањ, Република
Словенија, према Модулу “CB”
СФ.ИТ-03.0/03.2217.03.2022.5 (пет) година
30.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Кнеза Михајла 22,
Београд
Сертификат о испитивању типа производа – Систем бројача осовина FadC R2 произвођача Frauscher Sensortechnic GmbH,
Аустрија, према Модулу “CB”
СФ.ИТ-04.0/06.2209.06.2022.5 (пет) година
31.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Кнеза Михајла 22,
Београд
Сертификат о испитивању типа производа – Сензор точка RSR123 произвођача Frauscher Sensortechnic GmbH, Аустрија, према Модулу “CB”СФ.ИТ-05.0/06.2209.06.2022.5 (пет) година
32.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Кнеза Михајла 22,
Београд
Сертификат о испитивању типа производа – Сензор точка RSR180 произвођача Frauscher
Sensortechnic GmbH, Аустрија, према Модулу “CB”
СФ.ИТ-06.0/06.2209.06.2022.5 (пет) година
33.CRSC
INTERNATIONAL
CO.,LTD.
OGRANAK
BEOGRAD
Мајевичка 2М, Земун
11080 Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Систем PKX1 за напајање железничких сигнално- сигурносних уређаја произвођача China Railway Signal & Comunication (CRSC) Co. Ltd, Кина, према Модулу “CB”СФ.ИТ-07.0/12.2202.12.2022.5 (пет) година
34.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Студентска 15/27,
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању
типа производа - Уређајa
аутоматског путног прелаза
SPN-900 (командно-контролни
део уређаја) произвођача ICF
Ingenieria y Control Ferroviario
S.A. Madrid (Шпанија), према
Модулу “CB”
СФ.ИТ-08.0/12.2230.12.2022.5 (пет) година
35.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Студентска 15/27,
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању
типа производа - Систем
бројача осовина АС-900
произвођача ICF Ingenieria y
Control Ferroviario S.A. Madrid
(Шпанија), према Модулу “CB”
СФ.ИТ-09.0/12.2230.12.2022.5 (пет) година
36.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Студентска 15/27,
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању
типа производа - Сензор
(детектор) точка SDE-900
произвођача ICF Ingenieria y
Control Ferroviario S.A. Madrid
(Шпанија), према Модулу “CB”
СФ.ИТ-10.0/12.2230.12.2022.5 (пет) година
37.CRSC INTERNATIONAL
CO.,LTD. OGRANAK
BEOGRAD
Мајевичка 2М, Земун
11080 Београд
Сертификат о испитивању типа
производа - Електрична
скретничка поставна справа
ZDJ9-XS произвођача China
Railway Signal & Comunication
(CRSC) Co. Ltd, Кина, према
Модулу “CB”
СФ.ИТ-01.0/01.2330.01.2023.5 (пет) година
38.SIGNALING DOO
Тошин бунар 187
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Уређај бројача осовина BO23, произвођача ALTPRO d.o.o, Република Хрватска , према Модулу “CB”СФ.ИТ-02.0/04.2321.04.2023.5 (пет) година
39.OGRANAK BALKANTEL LTD NIŠ
Таковска 8
18000 Ниш
Сертификат о испитивању типа производа - Електронски станични сигнално-сигурносни уређај MPC-I верзија 2, ознака ERKF.424359.002-01, произвођача „Балкантел“ лтд Р. Бугарска, према Модулу “CB”СФ.ИТ-03.0/05.2312.05.2023.5 (пет) година
40.SIGNALING DOO
Тошин бунар 187
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Пружни део ауто-стоп уређаја – пружна бализа типа PM500, произвођача ALTPRO d.o.o, Република Хрватска , према Модулу “CB”СФ.ИТ-04.0/05.2320.05.2023.5 (пет) година
41.SIGNALING DOO
Тошин бунар 187
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Пружни део ауто-стоп уређаја – пружна бализа типа PM1020, произвођача ALTPRO d.o.o, Република Хрватска , према Модулу “CB”СФ.ИТ-05.0/05.2320.05.2023.5 (пет) година
42.CRSC INTERNATIONAL CO.,LTD. OGRANAK BEOGRAD
Мајевичка 2М, Земун
11080 Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Пружни део ауто-стоп уређаја – пружна бализа типа Indusi-Balise-TH.PM1020, произвођача „CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd.“, Кинa према Модулу “CB”СФ.ИТ-06.0/06.2302.06.2023.5 (пет) година
43.CRSC INTERNATIONAL CO.,LTD. OGRANAK BEOGRAD
Мајевичка 2М, Земун
11080 Београд
Сертификат о испитивању типа производа - Пружни део ауто-стоп уређаја – пружна бализа типа Indusi-Balise-TH.PM500, произвођача „CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd.“, Кинa према Модулу “CB”СФ.ИТ-07.0/06.2302.06.2023.5 (пет) година
44.IMP-BEEL DOO BEOGRAD
Волгина 15, 11060 Београд
Сертификат о испитивању типа производа – “Железничка ЛЕД латерна (светиљка) LL-000-m“, произвођача PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE INSTITUT MIHAJLO PUPIN-BEEL DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), према Модулу “CB”СФ.ИТ-08.0/06.2319.06.2023.5 (пет) година
45.IMP-BEEL DOO BEOGRAD
Волгина 15, 11060 Београд
Сертификат о испитивању типа производа – „Базна радио-станица ZR47S“, произвођача T-CZ a.s. из Републике Чешке, према Модулу “CB”СФ.ИТ-09.0/07.2305.07.2023.5 (пет) година
46.CRSC INTERNATIONAL CO.,LTD. OGRANAK BEOGRAD
Мајевичка 2М, Земун
11080 Београд
Сертификат о испитивању типа производа – „Диспечерски телекомуникациони систем (CZ.DRTD – DCC, CZ.DRTD – DC, CZ. DRTD – APB, CZ.DRTD – TIS, CZ.DRTD – TUS)“, произвођача „CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd.“, Кинa према Модулу “CB”СФ.ИТ-10.0/07.2310.07.2023.5 (пет) година
47.S&T SOLUTION d.o.o. Beograd, Студентска 15/27, 11070 Нови БеоградСертификат о испитивању типа производа – „LED светиљка LD-136-PEC LED“, произвођача ELECTROSISTEMAS BACH S.A. (Electrans), према Модулу “CB”СФ.ИТ-11.0/06.2230.06.2022.5 (пет) година
48.SIGNALING DOO
Тошин бунар 187
11070 Нови Београд
Сертификат о испитивању типа производа – „Уређај за осигурање путног прелаза RLC23“, произвођача ALTPRO d.o.o, Република Хрватска , према Модулу “CB”СФ.ИТ-12.0/07.2314.07.2023.5 (пет) година
49.Институт Михајло Пупин д.о.о, Београд, Волгина 15, 11060 БеоградСертификат о испитивању типа производа – „Универзални пружни телефон UPT (TIS, TUS, TAPB, TPP, TCB )“, произвођача Институт Михајло Пупин д.о.о, Београд, као саставни део диспечерског телекомуникационог система, према Модулу “CB”СФ.ИТ-13.0/07.2310.07.2023.5 (пет) година
50.Институт Михајло Пупин д.о.о, Београд, Волгина 15, 11060 БеоградСертификат о испитивању типа производа – „Уређај телекоманде саобраћаја CTC – ST“, произвођача Институт Михајло Пупин д.о.о. Београд
, према Модулу “CB”
СФ.ИТ-14.0/07.2320.07.2023.5 (пет) година
51.ИМП-Телекомуникације доо Београд, Волгина 15, 11060 БеоградСертификат о испитивању типа производа – “Уређај пружне диспечерске централе SPDC", произвођача ИМП-Телекомуникације доо Београд, према Модулу “CB”СФ.ИТ-15.0/07.2324.07.2023.5 (пет) година
52.Галеб Сигнализација д.о.о. Шабац, Поцерска 111 ШабацСертификат о испитивању типа производа – „ Мала пружна бализа 500 Hz GFSU PB5 “, произвођача Галеб Сигнализација д.о.о. Шабац, према Модулу “CB”СТ-ДеБо-СФ.ИТ-П001-5/2417.04.2024.5 (пет) година
53.Ogranak Балкантел LTD Niš, Таковска 8, 18000 НишСертификат о испитивању типа производа – „ Радио диспечерски систем RADIS-RAIL “, произвођача Balkantel Ltd. 1618 Sofia, према Модулу “CB”СТ-ДеБо-СФ.ИТ-П002-6/2409.05.2024.5 (пет) година
54.“SSAMAKS doo”, Миливоја Павловића бр.7, БеоградСертификат о испитивању типа производа – „ Уређај за мерење прегрејаности осовина ZENTRAC MDS “, произвођача Voestalpine Signaling Siershahn GmbH, Немачка, према Модулу “CB”СТ-ДеБо-СФ.ИТ-П003-7/2407.06.2024.5 (пет) година