Usluge

Verifikacija železničkih strukturnih podsistema prema nacionalnim železničkim tehničkim propisima

Opis postupka:

Shodno odredbama člana 17 Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), TOK-KONTROL doo izdaje sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela. U ovom postupku proverava se i potvrđuje da podsistem ispunjava osnovne zahteve i da je u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

U postuku se proverava podsistem u sledećim fazama:

 • projektovanje;
 • izgradnja podsistema, uključujući posebno građevinske radove, proizvodnju, sklapanje sastavnih delova, podešavanje celog podsistema;
 • konačno ispitivanje sistema.

Zahtev za dobijanje sertifikata o verifikaciji strukturnog podsistema sadrži:

 1. poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta podnosioca zahteva;
 2. identifikaciju i ime lica koje je ovlašćeno da predstavlja podnosioca zahteva;
 3. naziv i opis strukturnog podsistema, zahtevani modul/kombinaciju modula za
  verifikaciju strukturnog posistema,
 4. naziv tehničkog propisa na osnovu kog se traži verifikacija, uključujući i
  broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen i
 5. početnu tehničku dokumentaciju potrebnu za verifikaciju strukturnog podsistema, koja se prilaže uz zahtev.

Moduli za verifikaciju strukturnih podsistema

Infrastruktura

Infrastruktura

Detaljnije
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo

Detaljnije
Железничка возила – теретна кола

Železnička vozila – teretna kola

Detaljnije

NAPOMENA:
Podnosilac zahteva bira modul/kombinaciju modula koji će se primeniti za verifikaciju strukturnog podsistema.