Услуге

Подсистем инфраструктура

Модули који се могу применити за верификацију:

МодулиНазив модула
SGВерификација на основу верификације јединице
SH1Верификација на основу потпуног система управљања квалитетом са испитивањем пројекта

Врати се на верификацију железничких структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.