Документа

Овлашћења надлежних органa

Pdf icon
ИМЕНОВАЊЕ ЗА ТЕЛО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
download icon Преузми
Pdf icon
СЕРТИФИКАТ ЗА ТЕЛО ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА
од стране Дирекције за железнице Републике Србије
download icon Преузми

Општа документа система квалитета ТОК-КОНТРОЛ доо:

Pdf icon
ЗАХТЕВ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ
download icon Преузми
Pdf icon
ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
download icon Преузми
Pdf icon
ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА
download icon Преузми
Pdf icon
ИЗЈАВА О НЕПРИСТРАСНОСТИ И ПОВЕРЉИВОСТИ
download icon Преузми
Pdf icon
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛИСАЊА
download icon Преузми
Pdf icon
ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА (ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ)
download icon Преузми
Pdf icon
ИЗЈАВА ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ
download icon Преузми