Привредно друштво за техничка испитивања, анализе и пружање услуга

Услуге

Usluge imenovanog tela

Услуге именованог тела за оцењивање усаглашености, погодности за употребу и верификацију подсистема

Детаљније
Usluge nezavisne ocene

Услуге независне оцене правилне примене заједничке безбедносне методе о процени и оцени ризика и резултата те примене

Детаљније
Ostale usluge

Остале услуге Привредног друштва за техничка испитивања, анализе и пружање услуга ТОК-КОНТРОЛ доо Нови Сад

Детаљније

О нама

Предмет пословања, односно основна делатност ТОК-КОНТРОЛ доо су техничка испитивања и анализе кроз пружање услуга у области контролисања кроз именовање и овлашћење које ТОК-КОНТРОЛ доо поседује.

Као именовано тело ТОК-КОНТРОЛ доо врши оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема и верификацију структурних подсистема у складу са националним железничким техничким прописима, за:
∙ Инфраструктуру;
∙ Контролу, управљање и сигнализацију – пружни део;
∙ Железничка возила – теретна кола

Као овлашћено тело ТОК-КОНТРОЛ доо спроводи независну оцену правилне примене Заједничке безбедносне методе о процени и оцени ризика и резултата те примене, у случају било какве значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја.

Сазнај више