Usluge

Ocena usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim železničkim tehničkim propisima

Opis postupka:

Na osnovu člana 113 i člana 114 Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) TOK-KONTROL doo potvrđuje usaglašenost elemenata strukturnih podsistema izdavanjem sertifikata o usaglašenosti. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje TOK-KONTROL u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 33/22).

Zahtev za dobijanje sertifikata o usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema:

  1. poslovno ime i adresu sedišta podnosioca zahteva;
  2. identifikaciju i ime lica koje je ovlašćeno da predstavlja podnosioca zahteva;
  3. naziv i opis elementa strukturnog podsistema koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti, zahtevani modul/kombinaciju modula za ocenjivanje usaglašenosti,
  4. naziv tehničkog propisa na osnovu koga se traži ocenjivanje usaglašenosti, uključujući i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljeni
  5. početnu tehničku dokumentaciju potrebnu za ocenjivanje usaglašenosti, koja se prilaže uz zahtev.

Moduli za ocenu usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema:

Infrastruktura

Infrastruktura

Detaljnije
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo

Detaljnije
Железничка возила – теретна кола

Železnička vozila – teretna kola

Detaljnije

NAPOMENA:
Proizvođač bira koji modul/kombinacija modula će se primeniti za ocenu usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema