Usluge

Usluge nezavisne ocene pravilne primene Zajedničke bezbednosne metode o proceni i oceni rizika i rezultata te primene

Opis postupka:
U skladu sa članom 8 Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), TOK-KONTROL doo izdaje predlagaču izveštaj o oceni bezbednosti, na osnovu koga predlagač odlučuje o prihvatanju značajne promene. TOK-KONTROL doo sprovodi nezavisnu ocenu pravilne primene ZBM za procenu i ocenurizika i rezultata te primene. ZBM za procenu i ocenu rizika je sastavni deo sistema za upravljanje bezbednošću upravljača i železničkog prevoznika, i primenjuje se u slučaju bilo kakve značajne promene u železničkom sistemu koja može imati uticaja na bezbednost železničkog saobraćaja.

Značajne promene mogu biti:

 • tehničke,
 • eksploatacione ili
 • organizacione prirode.

Značajne promene se odnose na:

∙ strukturne podsisteme:

 • infrastruktura,
 • energija
 • kontrola, upravljanje i signalizacija
 • vozna sredstva.

∙ funkcionalne podsisteme:

 • regulisanje i upravljanje saobraćajem,
 • održavanje,
 • telematske aplikacije za prevoz putnika i robe.

Predlagač značajne promene može biti:

 1. upravljač infrastrukture;
 2. železnički prevoznik;
 3. naručilac ili proizvođač, kada podnose zahtev za verifikaciju podsistema, u skladu sa zakonom kojim se
  uređuje interoperabilnost železnice;
 4. podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje vozila;
 5. lice zaduženo za održavanje.

Zahtev za dobijanje izveštaja o oceni bezbednosti:

 1. poslovno ime i adresu sedišta podnosioca zahteva;
 2. opis organizacije i stručnjaka imenovanih za sprovođenje postupka ocene rizika;
 3. rezultate različitih faza ocene rizika i spisak svih bezbednosnih zahteva koje je neophodno ispuniti kako bi se rizik održao na prihvatljivom nivou.

Napomena:
Postupak upravljanja rizikom koji se koristi za ocenu nivoa bezbednosti i usaglašenosti sa bezbednosnim zahtevima dokumentuje predlagač i to tako da svi potrebni dokazi koji pokazuju pravilnu primenu postupka upravljanja rizikom budu dostupni TOK-KONTROL doo.

Zakonska i podzakonska akta: