Usluge

Ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim železnickim tehničkim propisima

Opis postupka:

Na osnovu člana 113 i člana 114 Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) TOK-KONTROL doo potvrđuje pogodnost za upotrebu elemenata strukturnih podsistema izdavanjem sertifikata o pogodnosti za upotrebu. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje TOK-KONTROL u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 33/22).

Zahtev za dobijanje sertifikata o usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema:

  1. poslovno ime i adresu sedišta podnosioca zahteva;
  2. identifikaciju i ime lica koje je ovlašćeno da predstavlja podnosioca zahteva;
  3. naziv i opis elementa strukturnog podsistema koji je predmet ocenjivanja pogodnosti za upotrebu, zahtevani modul za ocenjivanje pogodnosti za upotrebu,
  4. naziv tehničkog propisa na osnovu koga se traži ocenjivanje pogodnosti za upotrebu, uključujući i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen i
  5. početnu tehničku dokumentaciju potrebnu za ocenjivanje pogodnosti za upotrebu, koja se
    prilaže uz zahtev.

Moduli za ocenu usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema:

Infrastruktura

Infrastruktura

Detaljnije
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo

Detaljnije
Железничка возила – теретна кола

Železnička vozila – teretna kola

Detaljnije

NAPOMENA:
Zahtev za ocenjivanje pogodnosti za upotrebu može se podneti posle izdavanja sertifikata o usaglašenosti i deklaracije o usaglašenosti. Ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema obavezno je ako je propisano odgovarajućim nacionalnim železničkim tehničkim propisom. Ako ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema nije propisano odgovarajućim nacionalnim železničkim tehničkim propisima, to ocenjivanje može da se obavi po zahtevu proizvođača.
Osnov za ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema je eksploataciono ispitivanje.