Privredno društvo za tehnička ispitivanja, analize i pružanje usluga

Usluge

Usluge imenovanog tela

Usluge imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, pogodnosti za upotrebu i verifikaciju podsistema

Detaljnije
Usluge nezavisne ocene

Usluge nezavisne ocene pravilne primene zajedničke bezbednosne metode o proceni i oceni rizika i rezultata te primene

Detaljnije
Ostale usluge

Ostale usluge Privrednog društva za tehnička ispitivanja, analize i pružanje usluga TOK-KONTROL doo Novi Sad

Detaljnije

O nama

Predmet poslovanja, odnosno osnovna delatnost TOK-KONTROL doo su tehnička ispitivanja i analize kroz pružanje usluga u oblasti kontrolisanja kroz imenovanje i ovlašćenje koje TOK-KONTROL doo poseduje.

Kao imenovano telo TOK-KONTROL doo vrši ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema i verifikaciju strukturnih podsistema u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima, za:
∙ Infrastrukturu;
∙ Kontrolu, upravljanje i signalizaciju – pružni deo;
∙ Železnička vozila – teretna kola

Kao ovlašćeno telo TOK-KONTROL doo sprovodi nezavisnu ocenu pravilne primene Zajedničke bezbednosne metode o proceni i oceni rizika i rezultata te primene, u slučaju bilo kakve značajne promene u železničkom sistemu koja može imati uticaja na bezbednost železničkog saobraćaja.

Saznaj više