Usluge

Podsistem železnička vozila – teretna kola

Moduli koji se mogu primeniti za ocenu usaglašenosti elemenata strukturnog podsistema:

ProizvodModuli/
kombinacija
modula
Naziv modula
Trčeći strojCB + CDiliIspitivanje tipa + Usaglašenost sa tipom na osnovu sistema
upravljanja kvalitetom proizvodnog procesa.ili
Osovinski sklopCB + CFiliIspitivanje tipa + Usaglašenost sa tipom na osnovu
verifikacije proizvodaili
OsovinaCA 1iliUnutrašnja kontrola proizvodnje i verifikacija
proizvoda pojedinačnim ispitivanjemili
TočkoviCA 2iliUnutrašnja kontrola proizvodnje plus verifikacija
proizvoda u slučajnim intervalimaili
Tarni elementi kočne papučeCHiliUsaglašenost na osnovu potpunog sistema upravljanja
upravljanja kvalitetomili
CH 1Usaglašenost na osnovu potpunog sistema upravljanja
upravljanja kvalitetom i ispitivanja projekta
Napomena

Moduli CA1, CA2 ili CH mogu se koristiti samo u slučaju proizvoda koji su bili razvijeni i stavljeni na tržište pre stupanja Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsisema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema (“Službeni glasnik RS”, broj 33/22), pod uslovom da proizvođač dokaže TOK-KONTROLU doo da su ispitivanje projekta i ispitivanje tipa bili sprovedeni u sličnim uslovima, i da je tip usaglašen sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima koji su na snazi. Ovo dokazivanje mora biti dokumentovano i smatra se da pruža jednake dokaze kao ispitivanje tipa po modulu CB ili ispitivanje projekta po modulu CH1.

Vrati se na ocenu usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim železničkim tehničkim propisima..