Usluge

Ostale usluge koje pruža TOK KONTROL doo

Usluge u okviru sistema za upravljanje bezbednošću

  1. Donošenje i ažuriranje internih akata sistema za upravljanje bezbednošću
  2. Učešće u periodičnim internim kontrolama sistema za upravljanje bezbednošću
    upravljača infrastrukture i železničkog prevoznika

Usluge u okviru funkcija održavanja

  1. Usluge u okviru funkcije razvoja održavanja
  2. Usluge u okviru funkcije upravljanja održavanja voznog parka

Donošenje i ažuriranje internih akata kod vlasnika industrijske železnice i
vlasnika odnosno korisnika industrijskog koloseka