O nama

Predmet poslovanja, odnosno osnovna delatnost TOK-KONTROL doo, su tehnička ispitivanja i analize u oblasti kontrolisanja kroz imenovanje i ovlašćenje koje TOK-KONTROL doo poseduje.

Signali pored pruge

Kao imenovano telo TOK-KONTROL doo vrši ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema i verifikaciju strukturnih podsistema u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima, za:
∙ Infrastrukturu;
∙ Kontrolu, upravljanje i signalizacija – pružni deo;
∙ Železnička vozila – teretna kola.

Kao ovlašćeno telo TOK-KONTROL doo sprovodi nezavisnu ocenu pravilne primene zajedničke bezbednosne metode o proceni i oceni rizika i rezultata te primene, u slučaju bilo kakve značajne promene u železničkom sistemu koja može imati uticaja na bezbednost železničkog saobraćaja.
– infrastrukturu,
– energiju,
– kontrolu, upravljanje i signalizaciju,
– vozna sredstva,
– regulisanje i upravljanje saobraćajem,
– održavanjem,
– telematske aplikacije za prevoz putnika i robe.

TOK-KONTROL doo sprovodi sve aktivnosti kontrolisanja u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012, kao kontrolno telo Tip A i kao takvo kroz proces upravljanja kontrolisanjem, osigurava nepristrasnost i nezavisnost, počevši od procesa ugovaranja, angažovanja osoblja za realizaciju i u toku same realizacije. Poslovnik o kvalitetu, koji predstavlja i iskazuje Politiku o kvalitetu, definiše sistem menadžmenta i praksu TOK-KONTROL doo. Politika kvaliteta, TOK-KONTROL doo, zasnovana je na:
– Poštovanju zahteva korisnika,
– Poštovanju zahteva iz zakona, pravilnika, standarda, propisa, usvojenih
procedura i uputstava,
– Znanju, iskustvu i predanosti angažovanog osoblja koje se stalno
usavršava,
– Korišćenju ispravne i etalonirane opreme i merila,
– Korišćenje propisa i dokazanih procedura za kontrolisanje.

Stručnost

U realizaciji svoje delatnosti TOK-KONTROL doo raspolaže respektabilnim kadrovskim kapacitetima sa referencama u područjima projektantsko-konstruktivnim, proizvodnim kao i u ugradnji i održavanju opreme i sredstava.

Organizaciona struktura

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, utvrđuje se organizaciona struktura, delatnost organizacionih celina, nazivi i opis poslova koji se obavljaju u organizaciji, posebni uslovi za rad na utvrđenim poslovima. Globalnu organizacionu strukturu čine sledeće organizacione jedinice:

 1. Direktor
 2. Sektor za kontrolisanje

U okviru sektora za kontrolisanje predviđena su sledeća radna mesta

 • Tehnički rukovodilac
 • Menadžer sistema kvaliteta

Podsistem infrastruktura:

 • Vodeći ocenjivač podsistem infrastruktura
 • Ocenjivač podsistem infrastruktura

Podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija:

 • Vodeći ocenjivač podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija
 • Ocenjivač podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija

Podsistem železnička vozila:

 • Vodeći ocenjivač podsistem železnička vozila
 • Ocenjivač podsistem železnička vozila

Podsistem energija

 • Vodeći ocenjivač podsistem energija

Prigovori i žalbe

Prigovor ili žalbu TOK-KONTROL doo može da izjavi korisnik usluge, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direkcija za železnice, ovlašćeni zakonski predstavnik, itd. koji su nezadovoljni odlukom koju je doneo TOK-KONTROL doo i zahtevaju ponovno razmatranje iste.

Sve žalbe, prigovore i primedbe na rad, funkcionisanje ili rezultate procesa kontrolisanja moraju biti dostavljene TOK-KONTROL doo u pisanoj formi (poštom, faksom, mejlom), u slobodnoj formi ili na obrascu OB-04 (Preuzmi) Izjava Prigovora/Žalbe

TOK-KONTROL doo sa svakom žalbom ili prigovorom postupa u skladu sa Procedurom PR.09 (Preuzmi) – Analiza i unapređenje usluga.

Bonitetna ocena

TOK-KONTROL doo ocenjen je bonitetnom ocenom A+ za 2021 godinu od strane https://www.companywall.rs/
Serijski broj sertifikata CWB-21-31671 (Pogledaj)