Услуге

Подсистем железничка возила – теретна кола

Модули који се могу применити за оцену усаглашености елемената структурног подсистема:

ПроизводМодули/
комбинација
модула
Назив модула
Трчећи стројCB + CDилиИспитивање типа + Усаглашеност са типом на основу система
управљања квалитетом производног процеса.или
Осовински склопCB + CFилиИспитивање типа + Усаглашеност са типом на основу
верификације производа.или
ОсовинаCA 1илиУнутрашња контрола производње и верификација
производа појединачним испитивањемили
ТочковиCA 2илиУнутрашња контрола производње плус верификација
производа у случајним интервалимаили
Тарни елементи кочне папучеCHилиУсаглашеност на основу потпуног система
управљања квалитетомили
CH 1Усаглашеност на основу потпуног система
управљања квалитетом и испитивања пројекта
Напомена

Модули CA1, CA2 или CH могу се користити само у случају производа који су били развијени и стављени на тржиште пре ступања Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсисема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема (“Службени гласник РС”, број 33/22), под условом да произвођач докаже ТОК-КОНТРОЛУ доо да су испитивање пројекта и испитивање типа били спроведени у сличним условима, и да је тип усаглашен са националним железничким техничким прописима који су на снази. Ово доказивање мора бити документовано и сматра се да пружа једнаке доказе као испитивање типа по модулу CB или испитивање пројекта по модулу CH1.

Врати се на оцену усаглашености елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.