Услуге

Подсистем железничка возила – теретна кола

Модул који се може применити за оцену погодности за употребу елемената структурног подсистема:

ПроизводМодулНазив модула
Трчећи стројСVВалидација типа на основу испитивања у експлоатацији
(погодност за употребу)
Осовински склоп

Врати се на оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.