Услуге

Подсистем контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Модул који се може применити за оцену погодности за употребу елемената структурног подсистема:


Сигнално – сигурносни уређаји

ПроизводМодулНазив модула
Релејни и електронски
станични сигнално-ситурносни
уређаји
СVВалидација типа на основу испитивања у експлоатацији
(погодност за употребу)
Скретничке поставне справе
Шинска струјна кола
Бројачи осовина
Детектори точка
Уређаји аутоматског пружног
блока
Уређаји телекоманде
саобраћаја
Уређаји међустаничне
зависности
Пружни део аутостоп уређаја
Командно-контролни део
уређаја путног прелаза светиљке
Поставна справа
полубраника/браника путног
прелаза

Врати се на оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.