Услуге

Подсистем инфраструктура

Модул који се може применити за оцену погодности за употребу елемената структурног подсистема:

ПроизводМодулНазив модула
ШинеСVВалидација типа на основу испитивања у експлоатацији
(погодност за употребу)
Прагови
Причврсни
прибор

Врати се на оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.