Услуге

Подсистем контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Модули који се могу применити за оцену усаглашености елемената структурног подсистема:


Сигнално – сигурносни уређаји

ПроизводКомбинација
модула
Назив модула
Релејни и електронски
станични сигнално-ситурносни
уређаји
CB+CCИспитивање типа +
Усаглашеност са типом на основу унутрашње контроле производње
Скретничке поставне справе
Сигналне светиљке
Шинска струјна кола
Бројачи осовина
Детектори точка
Уређаји аутоматског пружног
блока
Уређаји међустаничне
зависности
Уређаји телекоманде
саобраћаја
Уређаји за мерење
прегрејаности осовина
Пружни део аутостоп уређаја
Напојни делови сигнално -
сигурносних уређаја
Командно-контролни део
уређаја путног прелаза
Поставна справа
полубраника/браника
путног прелаза
Телекомуникациони уређаји
ПроизводКомбинација модулаНазив модула
Радио диспичерски уређајиCB+CCИспитивање типа + Усаглашеност са типом на основу унутрашње контроле производње
Пружни телефонски уређаји
Пружни каблови

Врати се на оцену усаглашености елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.