Услуге

Подсистем инфраструктура

Модули који се могу применити за оцену усаглашености елемената структурног подсистема:

ПроизводМодули/
комбинација
модула
Назив модула
ШинеCB + CDИспитивање типа + Усаглашеност са типом на основу система
управљања квалитетом производног процеса
CB + CFИспитивање типа + Усаглашеност са типом на основу
верификације производа
CHУсаглашеност на основу потпуног система управљања
квалитетом
CH 1Усаглашеност на основу потпуног система управљања
квалитетом и испитивања пројекта
ПраговиCHУсаглашеност на основу потпуног система
управљања квалитетом
Причврсни
прибор
CHУсаглашеност на основу потпуног система
управљања квалитетом
Напомена

Модул CH може се користити само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсисема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема (“Службени гласник РС”, број 33/22), под условом да произвођач докаже да су ранија испитивања и верификација производа спроведени успешно под сличним условима и да је производ
усаглашен са захтевима националних железничких техничких прописа који су на снази. У супротном, примењује се поступак оцене усаглашености прописан Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсисема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема (“Службени гласник РС”, број 33/22).

Врати се на оцену усаглашености елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима.